Jordbyggande i tredje generationen

Allt började den första april 1963

Jordbyggnad B. Dahlbacka Ab har över femtio års erfarenhet av mångsidigt jordbyggande. Bror Dahlbacka köpte sin första grävmaskin 1.4.1963 och den första byggnadsplatsen var på Kyrkbacken i Karleby, där det gällde att gräva grunden till Forsbergs butik.

Under årens lopp har den starka kompetensen och en ansvarstagande och engagerad personal gjort det möjligt för företaget att växa på ett kontrollerat sätt. Företagets maskinpark har ökat mångfaldigt och vi har i dagens läge över 30 anställda. Vi har satsat mycket på både materiel och fortlöpande utbildning av vår personal.

Vid sidan av traditionellt jord- och vattenbyggande har nya, viktiga områden lyfts fram. För våra kunder utför vi bl.a. omfattande rörsaneringsarbeten och till våra tjänster hör också ett brett urval av schaktfria rörläggningsarbeten. Vår kompetens har besparat många trädgårdar, vackra träd och landsvägar från att grävas upp.

I dagens läge är Dahlbacka känt för utmärkt kvalitet, ansvarsfull verksamhet och en stark praktisk erfarenhet som löser även de knepigaste problemen inom jordbyggande. Även de mest krävande objekten utförs med utmärkt resultat.

Bror Dahlbacka och den första grävmaskinen 1963 Bror Dahlbacka och den första grävmaskinen 1963
Södraleden Karleby, landsväg 8, år 1988 Södraleden Karleby, landsväg 8, år 1988

Följ oss på Facebook