Dataskyddsbeskrivningar

En dataskyddsbeskrivning (tidigare register- och datasystembeskrivning) är samtidigt ett registerutdrag och en sådan informationshandling som dataskyddslagen kräver. Den registeransvariga eller en annan ansvarsperson ombeds att uppge de nödvändiga uppgifterna på registrets webbsidor.

Jordbyggnad B. Dahlbacka Ab: dataskyddsbeskrivningar

Var och en har rätt att veta vad som sparats om honom eller henne i olika register.

Om rätten att granska uppgifter, om genomförandet av granskningsrätten och om rättelse av uppgifter föreskrivs i EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679). De personregister som innehåller kund- eller partneruppgifter och som Jordbyggnad B. Dahlbacka Ab använder finns nedan.

Följ oss på Facebook