Vet du var dina rör finns?

LOKALISERING AV KONSTRUKTIONER OCH RÖR UNDER MARKYTAN

Helt nya AML+ och AML Pro (All Material Locator) är apparater som utnyttjar ultrahöga radiofrekvenser för att observera skillnader i täthet på material under markytan.

Med apparaterna kan man urskilja vilka som helst underjordiska material vars täthet avviker från den vanliga jordmånen: plast, metall, kablar, trä osv. Tack vare apparaterna är det möjligt att lokalisera underjordiska föremål.

Till rörradar-sajten >

Följ oss på Facebook