SCHAKTFRIA TJÄNSTER SEDAN 1988

Planering och genomförande av schaktfria tjänster är ett specialkompetensområde inom infrastrukturbygge. Vi har tillgång till flera olika metoder, vilket säkerställer att det för varje situation och för varje jordmån finns lämpliga metoder, så att uppdragen kan genomföras kostnadseffektivt.

Styrd borrning

Styrd borrning är en borrningsmetod som kan styras och kontrolleras under markytan.

Läs mer

Hammarborrning

Vid hammarborrning roterar borrningskronan som är fastsatt i stålskyddsrörets spets och mal jordpartiklar, stenar och berggrunden till fint damm.

Läs mer

Följ oss på Facebook