Hammarborrning

Vid hammarborrning roterar borrningskronan som är fastsatt i stålskyddsrörets spets och mal jordpartiklar, stenar och berggrunden till fint damm. Med hammarborrningsutrustning är det också möjligt att borra nära konstruktionernas ytor. Hammarborrning lämpar sig för all slags jordmån, med undantag för väldigt lös lerjord.

Rörstorlekar:

Ø 139 – 1016 mm

EXEMPEL PÅ ARBETSUPPDRAG:

Schaktfri rörläggning under huvudbanan vid Kervo

Vid direktbanan Lahtis–Kervo utförde Dahlbacka schaktfri rörläggning på en sträcka på ca 90 meter för avlopp på dryga tre meters djup. Jordmånen var mycket tätt pålad mjuk lera, på vilken man efter pålningen gjutit ett lock.

Rörsystem för värmeuppsamling, Vasa bostadsmässområde

Vi genomförde med hjälp av styrd borrning ett rörsystem på sammanlagt åtta kilometer för uppsamling av värme på bostadsmässområdet i Vasa. Systemet installerades under havsbottnen.

Rörramning av skyddsrör, Karleby

Nivala, SCHAKTFRI RÖRLÄGGNING ø 400 mm TRUMRÖR

Följ oss på Facebook