Styrd borrning

Styrd borrning är ett förnuftigt val på platser där det är omöjligt att gräva eller där trafikarrangemang och efterarbeten till följd av grävningar orsakar stora kostnader.

Styrd borrning är ett utmärkt alternativ för till exempel linjebygge där det finns ställen som man måste gå under eller där miljön ska bevaras. Med styrd borrning kan man göra smidiga svängningar och borrningslängden kan vara till och med 1000 meter åt gången.

Styrd borrning är en borrningsmetod som kan styras och med den är det möjligt att installera underjordisk infrastruktur utan störande grävningar eller söndring av konstruktioner på markytan.

Styrd borrning lämpar sig för stenfattig jordmån, men med nya tekniska lösningar är det möjligt att borra styrda hål också i blandad jordmån samt till och med i berggrund.

Rörstorlekar

Ø 20 – 1000 mm

Exempel på arbetsuppdrag:

Schaktfri rörläggning vid Toppilansalmi, Uleåborg

Tre PE-rör med en diameter på 160 mm drogs under Toppilansalmi på 18 meters djup för en matningskabel på 20 kV.

KARSTULA, HONKARAKENNE

Installation av vattenledning med styrd borrning innanför en kommande hall.

NYKARLEBY, INSTALLATION AV VATTENLEDNING

Installation av vattenledning med styrd borrning i stenig jordmån.

KAUHAVA, INSTALLATION AV FJÄRRVÄRMEELEMENT

2 st. 200 m, under huvudgatan, grönområde och å.

Följ oss på Facebook